Blog

Anasayfa Blog

Kazalarda Meydana Gelen Araç Değer Kaybının Tazmini

Kazalarda Meydana Gelen Araç Değer Kaybının Tazmini

Trafik kazaları, günümüzde sıkça meydana gelen, maddi veya bedeni zararlara sebebiyet veren durumlardır. İstatistiki verilere göre meydana gelen kazaların %90 a yakını maddi zararlara…

Daha Fazla
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Şirketlere Etkisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Şirketlere Etkisi

Kişisel Verilerin Korunmasında Şirketlerin Alması Gereken ÖnlemlerÖncelikle şirketlerin kişisel veri işlenmesi alanında bir envanter çıkarmaları gerekmektedir. Firma içinde kimler,…

Daha Fazla
İşe İade Süreçlerinde Arabuluculuk Dönemi

İşe İade Süreçlerinde Arabuluculuk Dönemi

Yeni yılda işçi-işveren ilişkileri kapsamındaki en önemli değişiklik uyuşmazlıkların çözüm yolunda oldu. İş mahkemelerinin yükünü azaltmak, işçi ve işverenlerin anlaşmazlıklarda…

Daha Fazla
Hala VERBİS’e Kaydolmadıysanız Acele Etmenizde Fayda Var!

Hala VERBİS’e Kaydolmadıysanız Acele Etmenizde Fayda Var!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16. maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan…

Daha Fazla
SGK Primlerini Eksik Ödemek İşveren İçin Kar mı  Zarar mı?

SGK Primlerini Eksik Ödemek İşveren İçin Kar mı Zarar mı?

SGK Primlerinin Düzenli Ödenmemesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’unun, 4.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi ve 4857 Sayılı İş Kanun’u uyarınca;…

Daha Fazla
Maktu Aylık Alan Sigortalının Raporlu Olduğu  Hallerde Ücreti Tam Ücret Olarak mı Ödenmelidir?

Maktu Aylık Alan Sigortalının Raporlu Olduğu Hallerde Ücreti Tam Ücret Olarak mı…

İş Hukuku uygulamasında net bir biçimde çözüme kavuşturulmamış konulardan birisi de maktu ücret ödemesi yapılan işçinin; hastalık, izin ya da sair sebeplerle iş göremediği veya…

Daha Fazla
Azınlık Pay Sahipleri için Anonim Şirketten Çıkış Bileti: Haklı Nedenle Fesih Davası

Azınlık Pay Sahipleri için Anonim Şirketten Çıkış Bileti: Haklı Nedenle Fesih Davası

Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile hukukumuza kazandırılmış olan en önemli davalardan biri haklı nedenle fesih davasıdır. TTK 531. maddesi ile düzenlenen bu dava…

Daha Fazla
Reklam Amaçlı Gönderilen Elektronik İletilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uygunluğu

Reklam Amaçlı Gönderilen Elektronik İletilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na…

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte yaşanan teknolojik gelişmeler bireylere ait bilgi ve verilerin toplanmasını ve işlenmesini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır.…

Daha Fazla
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Neler Getiriyor?

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Neler Getiriyor?

Yeni bir projeyi hayata geçirmek isteyen girişimciler, özellikle soyut şekilde hayal edip tasarladıkları projelerini somutlaştırma ve piyasaya sunma safhalarında ciddi bir finansman…

Daha Fazla

© Copyright 2019 KOLLEKTİF HUKUK BÜROSU. Tasarım STATU CW