Hala VERBİS’e Kaydolmadıysanız Acele Etmenizde Fayda Var!

Hala VERBİS’e Kaydolmadıysanız Acele Etmenizde Fayda Var!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16. maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda VERBİS sistemi hazırlanmış olup VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir. VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunan kişisel veri işleyen bir takım gerçek ve tüzel kişilerin bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri için son günü 30 EYLÜL 2019’dur.

Kimler 30 EYLÜL 2019’a Kadar VERBİS’e Kaydolmalıdır?

• Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
• Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

Kanun’un Geçici 1.maddesinin 2.fıkrasında, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri ile ilgili karar alma ve bunu ilan etme görev ve yetkisi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) verilmiştir.

Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulan Veri Sorumlularından değilseniz, en kısa süre içerisinde kaydınızı Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (“Kurum”) "VERBİS" internet sayfasından veya e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilebilirsiniz. Kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında Kurum’un yayınlamış olduğu VERBİS KILAVUZU’ndan faydalanabilirsiniz. Ancak her hâlükârda herhangi bir yanlışa mahal vermemek adına bu konuda uzman avukatlara danışmanızı öneririz.

Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek amacıyla belirtmek isteriz ki, Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulan Veri Sorumlularından olmanız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tabi olmadığınız anlamanı gelmediğinden, her hâlükârda kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla işlemeniz halinde Kanun’a uyumlu hale gelmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Tüm bunların yanı sıra, Kanun’un 18.maddesinin (ç) bendinde, Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamında olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında Kurul tarafından 20.000 Türk Lirası ila 1.000.000 Türk Lirası arasında idari para cezası uygulanacağı hükmü düzenlenmiştir. Dolayısıyla VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğü olan şirketlerin ve Veri Sorumlularının derhal aksiyon almalarını ve yükümlülüklerini yerine getirmek için son günü beklememelerini tavsiye ederiz.

© Copyright 2019 KOLLEKTİF HUKUK BÜROSU. Tasarım STATU CW