ARABULUCULUK

ARABULUCULUK

Arabuluculuk, hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında kabul edilmiş, mahkeme dışı etkin bir çözüm yoludur. Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı, bir “arabulucunun” yardımıyla, birlikte görüşerek ortak bir çözüme ulaşabilirler. Arabuluculuk yönteminde, bu çözüm doğrultusunda oluşturulan anlaşma, mahkeme kararı yerine geçer. Uyuşmazlık sürecinde arabuluculuk yoluyla çözüme ulaşamadığınızda yargı yoluna başvurmanız mümkündür.

Arabuluculuğun amacı kimin kazanıp kimin kaybedeceğine karar vermek olmayıp, tarafların gereksinimleri doğrultusunda en uygun çözüm yolunu bulabilmektir.

Arabuluculuğun Yararları
• Mahkeme sürecinden daha kısa sürer ve ekonomiktir.
• Arabuluculuk anlaşması mahkeme kararı gibi icra edilebilir.
• Arabulucunuzu kendiniz seçebilirsiniz.
• Uyuşmazlığın her aşamasında başvurabilirsiniz.
• Arabuluculuk sürecinde uyuşmazlıklarınızı rahat bir ortamda ve açıkça konuşabilirsiniz. Süreçte konuşulan her şey gizli tutulur. Bu durum ticari itibar ve bilgiler ile aile mahremiyeti açısından büyük önem taşır.
• Taraflar kendi çözümlerini bulduklarından anlaşmazlıklar ortadan kalkarken ilişkiler de sürdürülebilir.
• Arabuluculuğa başvurmakla mahkemeye gitme hakkınızı kaybetmezsiniz.

Arabulucu Kimdir?
Arabulucu, bağımsız ve tarafsız hareket eden ve bu alanda eğitim almış bir hukukçudur. Arabulucu bir uyuşmazlıkta, dostane bir çözüme ulaşmak amacıyla taraflara yardımcı olmak ve bu süreci etkinleştirmek üzere çalışır, taraflara bir çözüm dayatmaz. Taraflar kendi çözüm seçeneklerini kendileri oluştururlar.

Arabuluculuk Süreci
Arabuluculuk süreci iki biçimde işler. Taraflar aralarındaki uyuşmazlığı, mahkemeye gitmeden bir arabulucu eşliğinde çözmeye karar verebilirler ya da tarafların uyuşmazlığa ilişkin bir davası sürerken mahkeme de taraflara arabuluculuk yöntemini önerebilir. Taraflar, kamu düzenine ilişkin olmadığı sürece her tür hukuki meseleyi arabuluculuk yöntemiyle çözebilir.

Arabuluculuk Ücreti
Arabuluculuk hizmetleri ücrete tabidir. Bu ücret uyuşmazlığın konusuna, görev yapan arabulucu sayısına, dava açılıp-açılmamış olmasına ve konusu para olan anlaşmazlıklarda bedele göre değişmektedir. Arabuluculuk sürecinde uygulanan asgari ücret tarifesi ile ilgili bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/tarife-index.html

Arabuluculuk Merkezleri
Arabuluculukla ilgili bilgili bilgiyi, adliyelerde oluşturulan “Arabuluculuk Bilgilendirme Merkezlerinden” edinebilirsiniz. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında adliyelerde kurulmuş Arabuluculuk Merkezi’ne başvurarak bilgi alabilir, kendinize bir arabulucu atanması konusunda yardım isteyebilirsiniz. Merkez personeli size daha ayrıntılı bilgi vermesi için sizi merkezde bulunan “danışman arabulucu”ya yönlendirir. Başvurunuz kayda alınır ve arabulucunuzu bu merkezde belirleyebilirsiniz.

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Ev sahibinizle sorun mu yaşıyorsunuz? Kiracınız eve zarar mı veriyor? Bu ve benzeri uyuşmazlıklar yaşıyorsanız siz ve diğer taraf, uyuşmazlıklarınızı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” kapsamında uyuşmazlığın miktarına ve değerine bakılmaksızın birlikte belirlediğiniz bir arabulucu yardımıyla çözebilirsiniz. Arabuluculuk yöntemi mahkeme masraflarına oranla çok daha ekonomiktir; icra işlemleri, zorla tahliye gibi durumlardan da korunmuş olursunuz. Üstelik çözüme mahkeme sürecinden çok daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk
Şirketinizle ya da ticari işletmenizle ilgili uyuşmazlıkların tamamı için arabuluculuktan faydalanabilirsiniz. Bu kapsamda çek ve senet, rekabet yasağı, fikri mülkiyet, komisyon sözleşmesi, yayım sözleşmesi ile rehin karşılığı ödünç verme, banka ve finans kurumlarıyla yaşanan tüm uyuşmazlıklarınız arabuluculuk ile çözümlenebilir. “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” kapsamında siz ve diğer taraf birlikte belirlediğiniz bir arabulucu yardımıyla sorununuzu çözebilirsiniz. Böylece ticari ilişki ve sırlarınız korunur, mahkeme masraflarınız önemli ölçüde azalır. Üstelik çözüme mahkeme sürecinden çok daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesinde Arabuluculuk
Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlığı, miras gibi ortaklaşa sahip olunan ya da kalan malların paylaşımıyla ilgili uyuşmazlıklardır. Bu tür uyuşmazlıklarda tarafların çok sayıda olması ya da iletişim eksikliği gibi sebeplerle anlaşmak kolay olmaz. Dava yoluna başvurulduğunda da elde edilen gelirin önemli bir bölümü dava satış ve masraflarına gitmektedir. Bu tür uyuşmazlıklarda sorununuzu “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” kapsamında, diğer taraf/taraflarla belirlediğiniz bir arabulucu yardımıyla çözebilirsiniz. Arabuluculuk yöntemi mahkeme masraflarına oranla çok daha ekonomiktir. Üstelik çözüme mahkeme sürecinden çok daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Tüketici Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk
Kredi kartı, tüketici kredisi gibi hizmetlerden, sunulan hizmet ya da kalitesiz mallardan, peşin ve taksitli satıştan, sigorta-ulaşım ve kargo sözleşmelerinden, abonelikten, özel eğitim ve kurslardan, devre tatil ve devre mülklerden, turistik turlardan ve özel hastane işlemleri gibi uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıklar “tüketici uyuşmazlıkları” olarak değerlendirilir. Siz de bu tür sorunlar yaşıyorsanız, uyuşmazlığınızı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” kapsamında bir arabulucu yardımıyla çözebilirsiniz. Uyuşmazlığınızın miktarına ve değerine bakılmaksızın diğer tarafla birlikte belirlediğiniz bir arabulucu yardımıyla çözebilirsiniz. Arabuluculuk yöntemi mahkeme masraflarına oranla çok daha ekonomiktir. Üstelik çözüme mahkeme sürecinden çok daha hızlı ulaşabilirsiniz.

İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
İş ve çalışma ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ister işçi ister işveren olun işçi-işveren uyuşmazlığıdır. İş Mahkemelerinde dava açmayı gerektiren bir uyuşmazlık yaşıyorsanız, uyuşmazlığınızı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” kapsamında bir arabulucu yardımıyla çözebilirsiniz. Uyuşmazlığın diğer tarafı ile birlikte belirlediğiniz bir arabulucudan yardım alabilirsiniz.

Ücret, fazla mesai, yıllık ücretli izin, hafta tatili ve genel tatil ücreti ile ilgili alacaklar, ihbar ve kıdem tazminatları, işe iade halinde yapılacak ödemelerle ilgili konularda, işçi-işveren olarak karşılıklı uzlaşmaya dayalı çözümler üretebilirsiniz. Arabuluculuk yöntemi mahkeme masraflarına oranla çok daha ekonomiktir. Üstelik çözüme mahkeme sürecinden çok daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Aile Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Tarafların özgür iradeleriyle yapabilecekleri iş ve işlemlerden doğan aile hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklar arabuluculuk yöntemiyle çözüme ulaştırılabilir. Örneğin nişan bozulması, hediyelerin iadesi, boşanma, maddi ve manevi tazminat, evliliğin sona ermesi halinde mal paylaşımı, tazminat ve nafaka meseleleri arabuluculuk yoluyla çözülebilir. Siz de bu tür sorunlar yaşıyorsanız uyuşmazlığınızı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” kapsamında bir arabulucu yardımıyla çözebilirsiniz.

Arabuluculuk yöntemi mahkeme masraflarına oranla çok daha ekonomiktir. Üstelik çözüme mahkeme sürecinden çok daha hızlı ulaşabilirsiniz.

© Copyright 2019 KOLLEKTİF HUKUK BÜROSU. Tasarım STATU CW