Hukuki Bilgiler

Anasayfa Hukuki Bilgiler

Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı

Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı

Boşanma sonrası malların paylaşımı genellikle büyük bir sorundur. Taraflar bu konuda tam bir uzlaşı sağlayamadıklarından bu sorunun çözümü genellikle mahkemelere intikal etmektedir.…

Daha Fazla
KVKK Nedir ve Sorumluluklarımız Nelerdir?

KVKK Nedir ve Sorumluluklarımız Nelerdir?

KVKK, kişisel verilerin korunma kanunu anlamına gelmektedir. KVKK nedir, ne zaman yürürlüğe girdi, kanunun amacı ve kapsamı nasıldır sorularının yanıtını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.…

Daha Fazla
Arabuluculuk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

Arabuluculuk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

Arabuluculuk Nedir?Arabuluculuk Avrupa’da ve Amerika’da 40 yılı yakın süredir uygulanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Aralarında davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlık…

Daha Fazla
Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma kavramı, 01.01.2002 tarihli Türk Medeni Kanunu'nun 166/3 maddesi ile uygulanmaya başlamıştır. Buna göre; evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması…

Daha Fazla
Araç Değer Kaybı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Araç Değer Kaybı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Trafik kazaları sonucu hasar gören araçlar, eski halinden farksız olacak şekilde onarılsa dahi TRAMER kayıtlarına hasarlı araç olarak geçecek ve değer kaybı yaşayacaktır. Bu bir…

Daha Fazla
Mobbing

Mobbing

Bu duruma psikolojik taciz diye bakabilmek için davranışların sürekliliğinin olması gerekmektedir. Yani ayda birkaç kez tekrarlanması, birbiri ardına birtakım evrelerden geçmiş…

Daha Fazla
İşçinin Kıdemi ve Kıdem Tazminatı

İşçinin Kıdemi ve Kıdem Tazminatı

Kıdem Süresinin Başlangıcı İşçinin kıdem süresinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken başlangıç tarihi İş Kanununun 14.maddesinin 1.fıkrasında belirtildiği üzere işçinin…

Daha Fazla
İşçinin Fazla Mesai Alacakları

İşçinin Fazla Mesai Alacakları

Fazla çalışmalar ve fazla sürelerle çalışmalar İş Kanununun 41. ve 43.maddelerinde düzenlenmiştir. İş Kanununun 41.maddesinin ilk iki fıkrasına göre "Fazla çalışma, kanunda yazılı…

Daha Fazla
İşçinin İade Davalarında İş Güvencesi Kapsamında Dikkate Alınması Gereken Hususlar

İşçinin İade Davalarında İş Güvencesi Kapsamında Dikkate Alınması Gereken Hususlar

İşçinin İş Güvencesi Kapsamında Değerlendirilmesinin Tespitinde Aynı İş Kolundaki İşyerlerinde Çalışan İşçilerin Dikkate Alınması Gerektiği 4857 Sayılı İş Kanununda otuz veya…

Daha Fazla
Ücretinin Ödenmemesi Halinde İşçinin Hakları

Ücretinin Ödenmemesi Halinde İşçinin Hakları

İşveren tarafından işçinin ücretinin zamanında / hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi her dönemde sıklıkla karşılaşılan bir hukuki uyuşmazlıktır. Ücret ayni ve nakdi ücret niteliğindeki…

Daha Fazla
Kira Sözleşmesi Düzenlerken Dikkat Edilecek Hususlar

Kira Sözleşmesi Düzenlerken Dikkat Edilecek Hususlar

  Kiraya verenin ve/veya kiracının çeşitli nedenlerle oluşabilecek mağduriyetlerinin olmaması veya en düşük oranda olmasını sağlamak için kira sözleşmesinin ayrıntılı ve doğru…

Daha Fazla
Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

Kiraya Verenden Kaynaklanan Nedenlerle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Kiraya verenin kira sözleşmesini feshedebilmesi Türk Borçlar Kanununda "Tahliye Sebebi" hususlarını düzenler…

Daha Fazla
Mirasın Hükmi Reddi

Mirasın Hükmi Reddi

Miras, mirasbırakanın ölümü neticesi yasal ve atanmış mirasçılara külli halefiyet ilkesi doğrultusunda bütünüyle geçmiş sayılır. Mirasçılar hukuk sistemimiz gereği mirasçılık…

Daha Fazla

© Copyright 2019 KOLLEKTİF HUKUK BÜROSU. Tasarım STATU CW