İşçinin Fazla Mesai Alacakları

İşçinin Fazla Mesai Alacakları

Fazla çalışmalar ve fazla sürelerle çalışmalar İş Kanununun 41. ve 43.maddelerinde düzenlenmiştir. İş Kanununun 41.maddesinin ilk iki fıkrasına göre "Fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir." denilmektedir.

Buna karşılık İş Yasasının 63.maddesinin 2.fıkrası gereğince denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşuluyla; haftalık 45 saati; çalışma süresi bazı haftalarda 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Buna karşılık denkleştirme yapılan hallerde toplam çalışma süresinin haftalık ortalaması 45 saati aşarsa, aşan süreler fazla çalışma sayılır.

 

Zamanaşımı

Fazla mesai ücretleri fazla çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıllık zamanaşımına tabidir.

© Copyright 2019 KOLLEKTİF HUKUK BÜROSU. Tasarım STATU CW